เสริมศักยภาพในการให้บริการลูกค้าของคุณด้วยช่องทาง Live Chat ที่ลูกค้าทุกคนคุ้นเคย ติดตั้งง่ายเพียงฝัง module chat ลงในเว็ปไซต์ , Web application หรือ Mobile application ขององค์กร รองรับการรับส่งไฟล์ต่างๆ และสติ๊กเกอร์ที่ออกแบบได้เอง สามารถกระจายคิวแชทให้เจ้าหน้าที่ได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรองรับการเก็บประวัติแชทเข้า CRM เพื่อติดตามปัญหาและนำไปปรับปรุง Knowledge base ได้ในอนาคต

Feature Highlights

  • Chat Management 
  • Queue Management 
  • File Transfer
  • AI Chat Bot 
  • Emotion Sticker Chat